Nokia Connectivity Cable Driver

Nokia Connectivity Cable Driver

Miễn phí
Connects Nokia phones to the PC
Người dùng đánh giá
3.9  (1,859 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   6.8 MB
Makes the connection between your Nokia mobile device and your computer. Requires the gadgets to be connected through a USB cable.
Tài xế đã lái xe có thể bị dùng cho Windows Vista, XP và 2000. Anh cũng sẽ cần một USB cổng để kết nối dây điện.
Chuyện này quan trọng là:
Nếu anh đã cài đặt Nokia PC Phòng 6.41 hay muộn gì thì, em không cần cài Nokia Connectivity Cable Drivers, như chúng đã được cài với Nokia PC Phòng.
Nếu anh có một mới Nokia điện thoại mẫu và Windows hệ điều hành nó không tìm ra các tài xế, cài đặt một sau phiên bản của Connectivity Cable Drivers hay Nokia PC Phòng và thử thêm lần nữa.
Trước khi con cài đặt hay tải tài xế, chắc là những cáp là ngắt kết nối.
Thông tin được cập nhật vào: